Пливање (спорт)

Пливањето е вид спорт којшто вклучува натпреварување помеѓу учесници, во тркање преку дадена далечина под самостојно придвижување нанапред. Пливањето како спорт се практикува широко низ светот и е дел од модерните Олимписки игри со почеток во 1896. Заедно со други акватички дисциплини како нуркање, синхронизирано пливање и ватерполо, спортот е раководен од Меѓународната пливачка федерација (ФИНА). Постојат повеќе пливачки техники од кои најупотребувана е техниката краул, која се состои од движење на телото во вода со помош на рацете и нозете на гради. Грбното пливање е пливање од ист коцепт како краул техниката, со разликата во поставеноста на телото, која за разлика од краулто каде телото е поставено на гради, овде е поставено на грб. Освен овие две техники постојат и "Градно пливање" кое претставува најбавна техника на пливање. Се изведува со двете раце спрема напред, а додека лактовите остануваат во вода, постои и "Делфин" кој претставува многу привлечен стил на пливање и за кој е потребна голема сила на мускулите на целото тело.