Петар Корнелиус

германски композитор

Петар Корнелиус (24 декември 1824 - 26 октомври 1874), германски композитор.

Петар Корнелиус

Неговата опера „Багдадскиот берберин“, е една од најубавите комични опери.