Песните на Артур Рембо се напишани во периодот од приближно 1869 до 1873 година. Les étrennes des orphelins (Подарокот на сирачињата) (1869) е неговата прва позната песна.

Насловна страница на првото издание
Насловна страница на првото издание

Три песни (Credo in Unam/Soleil et Chair (Сонце и месо), Ophélie (Офелија) и Sensation (Сетилност)) Рембо ќе му ги испрати на Теодор де Банвил во писмо датирано од 24 мај 1870 година. Истото ќе остане без одговор.

Веројатно најпозната и најзначајна меѓу сите песни во оваа збирка е прекрасната Рембоова поема Le bateau ivre (Пијаниот брод).

Надворешни врски уреди

Артур Рембо
Дела: PoésiesLe bateau ivreLes illuminationsUne Saison en EnferПисма
Луѓе: Шарл БодлерЖорж ИзамбарЖермен НувоПол Верлен
Друго: СимболизамНадреализампроколнати поетиL'Enfant TerribleÉpater la bourgeoisieРембо и модерната култура