Пегла е апарат за домаќинство кој служи за пеглање, односно за исправување на облеката која после перењето се изгужвува. Се состои од глатка, со која претходно загреаната површина се пегла и ракува.

Електрична пегла