Парафилија или патолошка сексуална наклонетост е она што се смета за неприродно полово однесување во психологија и сексологија. Терминот парафилија доаѓа од старо грчките зборови пара(освен) и филија(љубов) и опишува сексуални потреби како одговор на сексуален објект или ситуации кои можат да интерферираат со капацитетот на реципрочна сексуална активност. Парафилија исто така може да имплицира сексуални пракси без да имплицира дисфункција или морална девијантност.

Парафилија
Подофилија е една врста на парафилија
Класификација и надворешни извори
Специјалностпсихијатрија, психологија, sexology[*]
MeSHD010262

Видови парафилии уреди

Клинички признаени парафилии :


Од поширока гледна точка спаѓаат и :