Педофилија е сексуално привлекување, трајно насочено кон полово незрели поединци (деца). Тоа е хронофилија, т.е. вид парафилија, при којашто сексоеротичната возраст на парафилот не одговара на неговата реална возраст. Терминот произлегува од старогрчкото 'paides' (παιδές — момче, дете) и 'philia' (φιλια — љубов).

Со педофил неофициално понекогаш се нарекуваат и луѓето, коишто чувствуваат привлекување кон помлади (помали), како и сексуалните насилници на деца.

Надворешни врскиУреди