Параваја (Parrauaia) била античка област во Горна Македонија.[1] Се протегала на северните падини на Пинд, северозападно од Тимфаја. Поважни градови биле Парореја и Ерибоја.[2]

Карта на Античка Македонија и Халкидик.

Наводи

уреди
  1. Н. Проева, Историја на Аргеадите, Скопје, 2004
  2. Ф. Папазоглу, Македонски градови у римско доба, Скопје, 1957