Памтивек е израз кој се употребува за грубо временско лоцирање на нешто што се случило толку одамна, што сосема избледело од памтењето и се изгубило од (или не постои во) записите или преданијата. Тука импликацијата е дека дотичниот предмет може да се смета за неодредено стар (древен).


Пример:

...Меѓутоа, ѓаволот, браќа и сестри, од памтивек урива, а успеал ли да го урне овој свет?[1]

Наводи уреди