Остеологија

Остеологија е дел од анатомија, кој се занимава со проучвање на коските.

Човечкиот скелет