Октода — вид на електронска цевка со осум електроди сместени во стаклен или метален балон со вакуум.

Октода AK2 (Филипс Миниват)

Загреаната катода емитува електрони кои одат кон позитивната анода. Решетките кои се наоѓаат меѓу катодата и анодата овозможуваат регулација на струјата во цевката и нејзина употреба во улога на мешач на сигналите, обично во локален осцилатор на радиоприемник.

Историја уреди

За историјатот да се погледа статијата Електронска цевка.

Начин на работа и опис уреди

Октодата настанала како обид во една цевка да се интегрира и посебен триоден осцилатор, па така се добива цевка со шест решетки. Може да се разгледува и како спој на триода и хексода, каде триодата ја врши улогата на осцилатор, а хексодата има улога на мешалка на меѓуфреквенцискиот сигнал со високофреквенцискиот сигнал од антената или високофреквенцискиот засилувач.

Пример на ваква цевка е октодата АК-2.

Примена уреди

Октодите обично се користени во меѓуфреквенцискиот степен во локалниот осцилатор на радиоприемниците.

Поврзано уреди

Литература уреди

  • Радио Техника 2. дио, Д-р Валтер Даудт (Walter Daudt), Техничка књига, Загреб, 1963.

Надворешни врски уреди