Нилски јазици

јазично семејство

Нилските јазици се група на јазици од источносуданските јазици зборувани на територијата од Судан до Танзанија. Оваа група е поделена во три подгрупи:

Нилски
Географска
распространетост:
јужна Етиопија, Судан, Уганда, Кенија и северна Танзанија
Класификација:нилосахарски?
Гранки: