Ненецки јазик е уралски јазик и спаѓа во подгрупата на северни самоједски јазици на самоједската група на јазици. Јазикот го зборуваат Ненците во Ненецкиот автономен округ во Русија. Има два дијалекта и тоа: шумски ненецки и тундрански ненецки јазик. Го зборуваат околу 31 000 луѓе и е службен јазик во ненцккиот автономен округ.

Ненецки јазик
ненэцяʼ вада 
Изговор: ненецја вада
Зборуван во: Русија 
Регион: Ненецки автономен округ
Вкупно говорници:
Јазично семејство: северни самоједски
 самоједски
  Ненецки јазик 
Писмо: Ненецка азбука 
Статус
Службен во: Ненецки автономен округ
Регулиран од:
Јазични кодови
ISO 639-1: нема
ISO 639-2: mis
ISO 639-3: id=yrk yrk

Гласови уреди

Самогласки:

Шва ə        
редуцирана ø
чиста a e i o u
истегната æ

Согласки:

безвучни екплозивни k / c p t / ƫ
Звучни експлозивни ɡ ɡʲ / ɟ b d
африкати ʦ ʦʲ / ʨ
фрикати s / ɕ ʒ ʒʲ / ʑ
носни m n / ɲ ŋ
ликвиди l / ʎ r
полусамогласки h / ç w j ʔ

Азбука уреди

А а

а

Б б

бе

В в

ве

Г г

ге

Д д

де

Е е

е

Ё ё

ё

Ж ж

же

З з

зе

И и

и

Й й

й

й й К к

ка

Л л

ел

М м

ем

Н н

ен

Ӈ ӈ

еӈ

О о

о

П п

пе

Р р

ер

С с

ес

Т т

те

У у

у

Ф ф

еф

Х х

ха

Ц ц

це

Ч ч

че

Ш ш

ша

Щ щ

ща

Ъ ъ

ъ

Ы ы

ы

Ь ь

ь

Э э

э

Ю ю

ю

Я я

я

' "