Неисхранетост или малнутриција може да се дефинира како неурамнотежен внес на енергија, белковини и други хранливи материи што доведува до несакани ефекти на ткивата и телесните функции.

Неисхрането дете во Нигерија

Неисхранетоста е многу честа помеѓу постарите лица каде станала многу сериозен проблем и грубите проценки покажуваат дека една третина од Европејците постари од 65 год патат од оваа состојба. Малнутриција не е исто што и потхранетост која е последица на недостаток на енергија, белковини и други хранливи материи, исто така, малнутрицијата не е секогаш во врска со прениската телесна маса, од малнутриција можат да патат и лицата со пекумерна телесна тежина.

Надворешни врски

уреди
Класификација
П · Р · П
Надворешни извори