Мјузикл или музички театар е жанр во филмската и театарската уметност настанат во почетокот на 20 век. Мјузиклот настанал како потреба за забава на театарската публика. Тематиката на мјузиклот може да биде приказна од секојдневниот живот или прерадено литературно дело. Најпознатите мјузикли се Коса, Бакни ме Кејт, Циганите летаат во небото, Некои тоа го сакаат жешко, Чикаго и др.

Драмското дејство се искажува со говор, глума, пеење и игра.