Мјузикл или музички театар е жанр во филмската и театарската уметност настанат во почетокот на XX век. Мјузиклот настанал како потреба за забава на театарската публика. Тематиката на мјузиклот може да биде приказна од секојдневниот живот или прерадено книжевно дело. Најпознатите мјузикли се Коса, Бакни ме Кејт, Циганите летаат во небото, Некои тоа го сакаат жешко, Чикаго и др.

The Black Crook, бил хит мјузикл во 1866.[1]

Драмското дејство се искажува со говор, глума, пеење и игра.

  1. Morley 1987, стр. 15.