Жанр (од француското „вид“ или „сорта“, латинското: genus (со што се задржуваме на gener-)) — име на категоризирањето на видот на композицијата. Поимот е често користен за да се категоризира литературата или говорот, но исто така е користено и за многу други форми на уметноста или искази.

Определувањето жанр на уметничко дело не е секогаш очигледно: Дали „Мадона на канцеларот Ролен“ од Јан ван Ејк е религиозно дело, акт, портрет?