Милја

мерка за должина

Милја е единица за мерење на должина која е се`уште употребена во Обединетото Кралство и САД. Таа изнесува:

Различни историски милји и лиги од учебник по германски јазик во 1848 година, дадени во стапки, метри и дропки на „степен на меридијан

Зборот потекнува од старо-римското време кога должина била мерена со 1000 дво-чекори (латински: mille passus) што изнесувало 5000 римски стапки.

Постои и морска милја која е еднаква на една минута географска должина (1/60 од еден степен географска должина) т.е., 1852 m. Ниту копната или морската милја не се вклучени во Мегународниот систем на мерни единици (СИ).