Кај класичната архитектура, метопа е местото меѓу два триглифа на Дорски фриз. Често метопите се украсуваат со резби; најкпознати се 92-те метопи на фризот на Партенонот кои ја осликуваат битката помеѓу кентаурите и лапитите.

Фриз со триглифи и метопи наизменично
Фриз во детал