Месхетските Турци се туркиски народ кои најмногу живее во Казахстан, Киргистан, Азербејџан, Узбекистан итн. Овој народ го зборува турскиот, рускиот и грузискиот јазик. Овој народ е со муслиманска вероисповед.

Месхетски Турци во Карабук, Турција