Астролошки симбол на Меркур

Меркур според митологијата на Стариот Рим бил син на Јупитер, бог на овчарите, стадата, патниците, трговијата, итрината и кражбите, како и на говорништвото и поезијата. Грчкиот еквивалент му е Хермес, син на Зевс и татко на Пан. Меркур станал посредник меѓу боговите и луѓето. Најчесто се прикажува со лик на момче со крилја на нозете или на капата и со гласнички стап во рацете.

Меркур во вајарското дело на Жан-Батист Пигал.
„Меркур“ насликан од Хендрик Голциуз


Теми во римската митологија
Важни богови:
Легендарна историја
Римска религија
Грчки/римски мит споредени
Други рустикални богови: