Храм

објект со верска или духовна намена

Храмот (од латинскиот збор templum) е вид на објект кој се користи за религиски и духовни активности како што се молитва или жртвување или за слични религиски процеси. Терминот храм е основен архитектонски израз за молитвен објект.

Ѓобекли Тепе бил основан пред околу 11.500 години. Тој е несомнено најстариот познат храм во светот.

По своето основно значење, храмот е градба посветена на некое божество, наменета за обавување на религиските обреди. Доста често во различни религии самиот храм се смета за дом на божеството и во него влегуваат исклучиво високи свештеници, а обредите се вршат пред зградата.

Зборот „храм“ може всушност да означува какво било место на богослужба. Но обично со овој збор се означуваат само големите градби кои се од особено значење.

Храмот како мотив во популарната култура

уреди
  • „Храмови“ — песна на хрватската рок-група Структурне птице.[1]
  1. Various – Rijeka-Paris-Texas (пристапено на 8.7.2023)