Мама Квила е лик од митологијата на Инките и божица на месечината и ќерка на Виракоча и Мама Коча.

Поврзано уреди