Малтер е леплив градежен материјал кој се користи за да се врзат градежни блокови и да ги пополни празнините меѓу нив. Блоковите може да се камења, тули и др. Малтерот се зацврстува непосредно по поставувањето, што резултира со ригидна структура. Современ малтер е обично направен од мешавина на песок, материјал за врзување како цемент или вар и вода. Малтер исто така може да се користи за да се поправи или соѕида во ѕидарство кога оригиналниот малтер е упропастен.[1]

Three old bricks held together with mortar.jpg

НаводиУреди