Јохан Лудвиг Тик — роден (31 мај 1773 - Берлин, 28 април 1853) бил германски книжевник.

Јохан Лудвиг Тик

Животопис уреди

Тој учел на различните универзитети, патувал од место во место од земја во земја, се обидел во речиси сите кнежевни активности и родови, дошол во допир и соработувал со многу истакнати личности од своето време. Иако важно место во историјата на германската кнежевност заземаат неговите драми, критики, научни трудови, издавачки и преведувачки проекти (средновековна германска поезија, англиски театар, Сервантесов Дон Кихот, а учествувал и во довршувањето на Шлегеловите преводи на Шекспировите дела), негов најголем придонес се новелите.