Ликторите му ги носат на Брут телата на неговите синови

Ликторите му ги носат на Брут телата на неговите синови“ (фр. Les licteurs rapportent à Brutus les corps de ses fils) e слика од францускиот сликар Жак-Луј Давид насликана во 1789 год.

Ликторите му ги носат на Брут телата на неговите синови

Делото се наоѓа во музејот Лувр, Париз.