Лидија Русланова Андреевна

Лидија Русланова Андреевна (27 октомври 1900 - 21 септември 1973) е руска пејачка. Главнoтo место во репертоарот на Русланова е окупираноста со руски народни песни.

Лидија Русланова