Социјален анархизам

(Пренасочено од Лев анархизам)

Социјалниот анархизам ја опфаќа онаа половина од анархизмот наспроти поединечниот анархизам. Под социјалниот анархизам спаѓаат: