Куќичката на Мики Маус

Дизниевата „Куќичката на Мики Маус“, е првата компјутерска 3D анимирана телевизиска серија прикажувајќи ги „Сензационалните Шест“: Мики Маус, Мини Маус, Пајо Паторот, Пата, Шиљо и Плутон глумат во оваа серија, која се фокусира на интерактивноста со публиката од претшколска возраст, и ја стимулира за решавање на проблемите. Секоја епизода вклучува знакови за помагање на своите гледачи за да се „реши одреден проблем на соодветната возраст со користење на основни вештини, како што се определување на обликот и броење до десет“. Серијата ја користи дизниевата куќичка за играње „цело дете“, наставен план за спознавачки, социјални и креативни можности за учење.