Кумир

појаснителна страница

Кумир, идол е кип изработен од дрво или камен со лик на некој од словенските божества. Биле поставувани во средините во кои Словените имале населби, најчесто на централните места храм или пак биле сместени на ридовите, или во густите шуми. Словените своите територии и припадноста ја означувале со поставање на кумир на своето божество. Поврзаност на древните словени со кумирот била огромна поради што биле уништувани од страна на Христијански свештеници, посебно кај Западните Словени во текот на Крстоносните војни во Средниот век.

НаводиУреди