Култура на Албанија

Културата на Албанија е составена од повеќе елементи, како и од влијание од околните култури. Албанскиот јазик бил потврден како индоевропски јазик во 1854 година од германскиот филолог Франц Боп. Овој јазик прави своја посебна група во ова јазично семејство. Потеклото на албанскиот јазик и на Албанците се поврзува со Илирите и со дако-тракијците.

ОбразованиеУреди

Образовниот систем во Албанија е секуларен. Стапката на писменост на населението е околу 94%. Основното образование е задолжително (курс 1-9), но повеќето ученици го продолжуваат средното образование (курс 10-12). Студентите мораат успешно да ги положат матурните испити на крајот на деветтиот клас и на крајот на 12 клас, со цел да го продолжат своето образование. Постојат околу 5000, претежно јавни, училишта низ целата земја и академската година е поделена на два семестри. Учебната година започнува во септември, а завршува на крајот од мај или почетокот на јуни.

МузикаУреди

Албанската народна музика се дели на три групи: геги, тоски и лаби. Cеверните звуци се зметаат за херојски и силни, додека jужните етно звуци се сметаат за посмирени и нежни.

ЛитератураУреди

СпортУреди