Кубен метар во секунда

Кубен метар во секунда (м3, научно: m3⋅s−1) е изведена SI-единица за проток еднаква на зафатнина од една коцка (или стер) со страна долга еден метар што се движи (минува) во тек од една секунда. Најчесто наоѓа примена за изразување на проточноста на реки и потоци. Во техниката се користат дробни вредности за изразување на воздушниот тек кај греењето, климатизацијата и вентилацијата.

Претворање

уреди

1 кубен метар во секунда е еднаков на:

Поврзано

уреди