Коронка (уште позната и како круна) претставува видливиот дел од забот, но исто така коронка може да претставува и фиксна протетска изработка која ја надополнува изгубената забна супстанција, делумно или во целост.

Коронка
Blausen 0863 ToothAnatomy 02.png
Коронка етикетирана лево на сликата.
Податоци
Назнаки
Латинскиcorona dentis
КодНевалиден TA код.
TAA05.1.03.009
FMAFMA:55623

Анатомо-хистолошкиски коронката ја градат (одејќи од внатрешност кон надвор): пулпата и нејзината комора, потоа дентинот и на крајот доаѓа глеѓта (емајлот) кој го прекрива и заштитува дентинот од надворешни влијанија.

Бојата на природните забни коронки ја дава дентинот кој е жолтеникав, но во неа учествува и глеѓта, која е проѕирна, со нејзиното конкретно прекршување на светлината.Таа варира кај секоја личност, но и кај една иста личност постојат варијации во нијансите помеѓу одделни заби.

Формата и големината на коронката варира според местоположбата, функцијата на забот и дентицијата (млечна или трајана).