Википедија:Вавилон
Немате внесено јазици. Погледајте ја Предлошка:Вавилон/doc за помош.
Пребарај кориснички јазици
Крст Овој корисник е христијанин. Ихтис
Корисникот е приврзаник на панславизмот.


Срп и чекан! Овој корисник е комунист или
марксист-ленинист.


Овој корисник е Белорус.
Овој корисник е роден во Советскиот Сојуз.
Овој корисник живее во Русија.