Овој корисник е жител на Европската Унија.
Овој корисник живее во Бугарија.
5.000Овој корисник има над 5.000 уредувања на македонската Википедија.
Овој корисник е активен на Википедија веќе
 17 години, 10 месеци и 21 дена.
Википедија:Вавилон
Немате внесено јазици. Погледајте ја Предлошка:Вавилон/doc за помош.
Пребарај кориснички јазици

Во македонската Википедија работам главно по страници поврзани со Бугарија и доколку е возможно се грижам за намалување на прекршувањето на НГТ и законот за авторско право и сродните права.


Цитати

License Compatibility
License/Compatible License/Compatible
CC-By ДаД CC-By-NC НеН
CC-By-NC-ND НеН CC-By-NC-SA НеН
CC-By-ND НеН CC-By-SA ДаД