Корисник:StanProg/Цитати

Бугарското население во Македонија, неговите национални права погазени од Србите и од Грците и крвта пролеана од Бугарите за Македонија ги чинат неоспорливи правата на бугарскиот народ на Македонија.

— К. П. Мисирков (23 јули 1913)

В българска ми клета земля

има малко градче,
то е легнало в поляна,
име нему Прилеп.
...

—Райко Жинзифов - "Кървава кошуля"

Защо сърбите искат Македония? Какво сръбско има

в тая чисто българска страна,
която си остава такава от VІ век до днешен ден,
въпреки всичките превратности на историческата съдба ...

—Кръсте Мисирковъ - македонский болгарин

– Даскале, син да ми си, каква е оная молитва, что казахте? – и аз му изтълковах господнята молитва.

– Милий боже! Ми се чинит, че това е наш българский язик.

—Григор Пърличев - "Автобиография", с. 18

Дотолкова ние, българе[те], сме били ругани и презрени

от всите народности, чтото време е вече да се опомним.
Като чете човек народните ни песни, дето всека хубавица
се нарича гъркиня, неволно ще заключим, че клетото
самопрезрение е знак на българщината.

—Григор Пърличев - "Автобиография", с. 12