Ова е корисничка страница на Википедија.

Ова не е енциклопедиска статија. Ако ја најдете оваа страница на место кое не е Википедија, тогаш гледате пресликана страница. Имајте на ум дека е можно страницава да е застарена, а корисникот кому му припаѓа може да нема лична врска со другата страница што не е Википедија. Вистинската страница се наоѓа на http://mk.wikipedia.org/wiki/Корисник:КК.


Ова е алтернативна сметка на Корисник:Brainmachine. Создадена е за хостирање на кориснички кутии, опфатени со проектот Википедија:Кориснички кутии, по принципот на User:UBX на англиската Википедија. Секој може да создаде свои кориснички кутии преку создавање на подстраници на овој корисник. За да ја видите целосната листа на корисничките кутии хостирани овде, одете во Специјални:Prefixindex/Корисник:КК. За повеќе информации за процесот на миграција на кориснички кутии во корисничкиот именски простор, видете го напатствието на англиската Википедија - Userbox Migration.