Основно сметање
Собирање (+)
собирок + собирок = збир
Одземање (−)
намаленикнамалител = разлика
Делење (:)
деленик : делител = количник
Множење (⋅)
множителмноженик = производ
Степенување (^)
основастепен = степен
Коренување (√)
показ поткор. гол. = корен
Логаритам
logосн(степен) = показател

Во математиката, количник е резултатот од операцијата делење.[1] Ако имаме 6:3=2, 2 е количник, 6 е деленик, а 3 е делител. Количникот е број кој претставува колку пати делителот го поделил деленикот.

12 јаболка поделена во 4 групи по 3.
Количникот на 12 јаболка со 3 јаболка е 4

Поимот „количник“ може да се однесува и само на целобројниот дел од резултатот при делењето. На пример, количникот на 13:5 ќе биде 2, а остатокот ќе биде 3.

Поврзано

уреди

Наводи

уреди
  1. Андреевски, Венцислав П. (2007). „3.2.4. Делење“. Прирачник за математички поими и формули. Скопје: Винсент графика. стр. 57. ISBN 978-9989-2474-4-6.