Катаболизам

Катаболизам е оној дел од метаболизмот во којшто се врши разградување на материите во организмот, со помош на енергијата добиена од анаболизмот.

Шематаски дијаграм