Кабеза е стар српски пијалак. Кабеза на турски значи сок. Порано во претходните два века пијалакот бил многу популарен во народот. Кога панаѓурите биле единствена забава и не постоеле маркетите туку само самостојни занаетчии и мали продавници овој пијалак бил често освежување. Автентична кабеза се произведува само во мали содаџиски работилници, кои сега скоро потполно се исчезнати . Тоа е пијалак со црвена или портокалова боја кое се прави од растителен сируп и сода. Има сладок вкус, по многу нешто специфичен, малку е газиран. Во Ниш постои работилница со традиција од 40 годинаи која сè уште произведува кабеза и клакер.