Ипати (грчки: Υπάτη) — антички град во Тесалија, на патот од север кон југ кој минувал крај Термопилите. Својот врв градот го доживеал во II век, за време на владеењето на царот Адријан. Интересно е тоа што овој град воопшто не го споменуваат ниту Плутарх ниту географите Страбон и Паузанија.[1]

НаводиУреди

  1. A. V., „Objašnjenja“, во: Apulej, Zlatni magarac, Dereta, Beograd, 2011, стр. 226.