Измет е краен отпаден производ на варењето на храната кај животните и луѓето, кој се исфрла преку анусот или клоаката во процесот на дефекација.

Коњски измет

Надворешни врски уреди