Знаме на Монтсерат

Знамето на Монтсерат е усвоено на 10 април 1909 година. Има темносина основа на која што во горниот лев агол се наоѓа знамето на Обединетото Кралство и грбот на Монтсерат од десната страна. На грбот се наоѓа Ерин, женска персонификација во Ирска со златна харфа.

Знамето на Монтсерат

ПоврзаноУреди