Злетовско-струмичка епархија


Злетовско-струмичката епархија била поранешна епархија во составот на Српската православна црква (1920-1958) и Македонската православна црква (1958-1988).

Злетовско-струмичка епархија

Основач Српска православна црква
Независност
Признавање православие
Поглавар Прв:Серафим Јовановиќ
Последен:Витомир Проданов
Седиште
Територија Штип, Струмица
Власт
Јазик српски
Верници
Портал

Седиштето на епархијата бил градот Штип и го опфаќала Штипскиот, Кратовскиот, Беровскиот, Делчевскиот, Радовишкиот, Струмичкиот, Валандовскиот, Гевгелискиот, Кавадаречкиот и Кочанскиот регион.