Земјиното јадро или срцевина е централен дел на Земјата составен од цврста внатрешна срцевина и стопена надворешна срцевина.

Пресек на Земјата

Врз основа на астрономски податоци (метеори) заклучено е дека јадрото на земјата е метално, и тоа во најголем дел од железо, додека незначително се присутни никел, силициум, сулфур и кислород.

Наводи

уреди