Законодавна власт

(Пренасочено од Законодавство)

Законодавната власт е една од трите власти. Главна задача на законодавната власт е донесување закони. Во системите со либерална демократија граѓаните на избори ги избираат своите претставници во законодавното тело и на таков начин ги овластуваат да донесуваат закони во нивно име. Законодавното тело може да биде еднодомно или дводомно.

Мапа што ја покажува терминологијата за националното законодавно тело на секоја земја

Во Македонија носител на законодавната власт е Собранието на Македонија.

Поврзано уреди