Ентеробактерии

Ентеробактерии
Citrobacter freundii.jpg
Citrobacter freundii, член на фамилијата Enterobacteriaceae
Научна класификација
Домен: Bacteria
Колено: Proteobacteria
Класа: Gammaproteobacteria
Ред: Enterobacteriales
Семејство: Enterobacteriaceae

Ентеробактериите ја сочинуваат фамилијата Enterobacteriaceae, која е една од најважните фамилии на бактерии, како во поглед на количество (повеќе од 30 родови и преку 100 видови), така и во квалитативен поглед. Тука се среќаваат многу родови, од кои повеќето се убиквитарни и често предизвикуваат инфекции кај човекот и животните. Други наоѓаат широка примена (ферментација на сирење и останати млечни производи, алкохол, производство на токсини во козметиката, медицински третман, добивање на антивирални агенси во фармацевтската индустрија итн.).

Ентеробактериите се грамнегативни бактерии кои по својата морфологија може да се коки или стапчиња. Членовите на оваа група се дел од цревната (од грчки: enteron - црево) микробиота (познати како колиформи), како и од кожната микробиота на човекот и животните. Некои видови може да живеат во почвата, водните растенија и животните. Релативно лесно се отстрануваат со најчестите дезинфектанти каков што е хлорот.