Еидетско помнење

Фотографско (еидетско) помнење е способност на поединци да се (при)сетат на одредени настани со неверојатна прецизност. Зборот еидетско значи "нешто што се однесува на извонредно детално и јасно помнење на визуелни призори и слики" и доаѓа од зборот eidos (на грчки : εἶδος) што директно се преведува како "видено".

Луѓе со еидетско помнењеУреди

Со сигурност не може да се тврди дека вакви луѓе постојат. Но има кои го вежбаат нееидетското помнење со различни методи. Тоа се :