Дрвната индустрија или индустрија на граѓа - обично приватно - економски сектор кој се занимава со шумарството, сечење на дрва и производство на шумски производи, дрвена граѓа односно дрво за градежништво, основна шума и дрвени производи (на пример, мебел) и секундарни производи како дрво целулоза за целулоза и хартиена индустрија. Некои од најголемите производители исто така се меѓу најголемите шумски сопственици.

ПиланатаГама дизајн“ во селото Петралинци во Струмица

Дрвната индустрија игра доминантна улога во денешната дрвна економија.

Разлика уреди

Во потесна смисла на условите, шумите, шумарството и индустријата за дрво и дрвена граѓа укажуваат на различни сектори, во индустријализацијата, интернационализираниот свет, при што постои тенденција кон огромни интегрирани бизниси кои го опфаќаат целиот спектар од шумарство и шумарството во приватна основноа и средна шума или плантажа преку процесот на сеча во дрво преработката и трговија и транспортот (на пример сплаварење на дрва, шумска железница, влезна патека.

Преработката и производите се разликуваат особено во однос на разликата помеѓу меко дрво и тврдо дрво.[1][2][3][4][5] Додека мекото дрво првенствено оди во производство на огревно гориво, целулоза и хартија, тврдото дрво главно се користи за изработка на мебел, подови и др. Двата вида можат да бидат од корист за градење на (станбени) (дрвени колиби, дрвени кабини, дрвена конструкција).

Галерија уреди

Наводи уреди

  1. http://hardwoodind.com/hardwood-lumber/
  2. http://www.international.gc.ca/controls-controles/softwood-bois_oeuvre/index.aspx?lang=eng
  3. http://sustainabledevelopmentinstitute.org/wp-content/uploads/2013/05/Bowe-Marketing-Tools-and-Industry-Trends.pdf
  4. http://www.softwoodlumber.org/
  5. „Production strategies in the Swedish softwood sawmilling industry“. Forest Policy and Economics. 3: 189–197. doi:10.1016/S1389-9341(01)00063-6.