Дона (Донка) Ковачева е родена во 1855 година во селото Паралово, Босилеградско (денес во Србија). Рано останува вдовица. Таа станала јатак на комитите, а нејзината куќа во Ќустендил била собиралиште на многу македонски комити. Таму се складирале облека и оружје за четниците, ноќевале нелегални дејци на организацијата, и оттаму тргнувале чети за Македонија. Во нејзината куќа посетители биле Даме Груев, Пере Тошев, Јане Сандански, Ѓорче Петров и други револуционери. Дона Ковачева починала во 1926 година во Ќустендил.

Донка Ковачева
Gotse Delchev Mihail Gerdzhikov Baba Dona 1902.jpg
Родена 1855
Паралово, Босилеградско, Османлиска Империја
(денес Србија)
Починала 1926
Ќустендил, Царство Бугарија