1,4-диоксин

(Пренасочено од Диоксин)

1,4-диоксин (познати и како диоксин или p-диоксин) е хетероциклично, органско, ароматско соединение.

1,4-диоксин
Назнаки
290-67-5
ChemSpider 71301
3Д-модел (Jmol) Слика
Својства
Хемиска формула
Моларна маса 0 g mol−1
Изглед безбојна течност[1]
Точка на вриење
Опасност
Безбедност при работа:
Главни опасности
високо запаллив
Слични супстанци
Слични супстанци 1,2-диоксин
Дополнителни податоци
Освен ако не е поинаку укажано, податоците се однесуваат на материјалите во нивната стандардна состојба (25 °C, 100 kPa)
Наводи

Добивање уреди

 

Литература уреди

  1. CRC Handbook of Data on Organic Compounds, 2nd Edition, Weast, R.C and Grasselli, J.G., ed(s)., CRC Press, Inc., Boca Raton, FL, 1989, 1.