Грб на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Emblem of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia.svg

Грбот на Социjалистичка Федеративна Република Југославија се состои од шест факели окружени од два снопа на житни класи, поврзани на врвот со црвена петокрака. Шестте факели ги симболизираат шесте сојузни републики, а оганот - братството и единството на југословенските народи на: Македонија, Босна и Херцеговина, Србија, Словенија, Хрватска и Црна Гора. Грбот на СФРЈ бил донесен на 29 ноември 1943 во градот Јајце на второто заседание на АВНОЈ. Оваа дата била и национален празник на Југославија сѐ до нејзиното распаѓање.

ПоврзаноУреди